Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh

Các nghề được nhà trường đạo tạo như: cắt gọt kim loại, trồng trọt và bảo vệ thực vật, thú y, điện công nghiệp và gia dụng. Trong đó, học viên học nghề cắt gọt kim loại, điện công nghiệp được đào tạo theo địa chỉ nên khi tốt nghiệp ra trường đều có được việc làm.
 
 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh.

: Một giờ học của học viên lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

 Giờ thực tập của học viên lớp trung cấp nghề cắt gọt kim loại. 

 Giờ thực tập của học viên lớp trung cấp nghề cắt gọt kim loại. 


 

 

Đề xuất