Trường thứ 2 cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á

Thời gian được công nhận từ tháng 10/2017 - 10/2022. Đây là trường thứ 2 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục (sau trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội). 
Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
 
Với kết quả này, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường duy nhất Việt Nam cùng lúc đạt hai chuẩn kiểm định uy tín của khu vực và quốc tế gồm AUN-QA và HCERES (tiêu chuẩn của Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp). 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá, kết quả này khẳng định nỗ lực của trường trong xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong một cách toàn diện, sâu rộng, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác kiểm định chất lượng đào tạo; đồng thời thể hiện sự cam kết, minh bạch về chất lượng và cải tiến liên tục của nhà trường trong tất cả các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Kết quả này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển chất lượng của nhà trường về mọi mặt, tương xứng với chuẩn mực quốc tế. 

Nhân dịp này, Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á đã trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA cấp chương trình đào tạo cho 9 chương trình đào tạo thuộc các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại diện Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á trao chứng nhận kiểm định cho Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017 đánh dấu bước tiến trong hội nhập quốc tế và khu vực của hoạt động kiểm định giáo dục đại học Việt Nam, khi có 4 trường đầu tiên của cả nước (Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Xây dựng) đạt chuẩn kiểm định HCERES cấp cơ sở giáo dục; 2 trường đầu tiên (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đạt chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục. 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, được chia thành 4 nhóm gồm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược; đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống; đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng và kết quả. Trong đó, các chức năng chính của một trường của đại học gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn AUN-QA, tất cả các nhóm tiêu chuẩn phải đạt từ 4 điểm (thang 7) trở lên.
Thu Hoài

Đề xuất