Trưởng thôn Ngoàn làm dân vận khéo

Chị Đinh Thị Sinh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ảnh: Vũ Hoàng Giang

Sau khi được bầu làm trưởng thôn từ năm 2014, chị Sinh đã đến từng hộ vận động đồng bào trồng cây mỡ trên những diện tích rừng bỏ hoang, đồng thời trồng cây ăn quả, cây ngắn ngày xen lẫn cây rừng. Đến nay, bình quân mỗi hộ có từ 1 - 3 ha cây mỡ. Đồng bào còn phát triển được 5 ha rau màu, 4.000 m2 cây cải xoong, 3 ha cam quýt, gần 1 ha cây mơ…, thu nhập được cải thiện rõ rệt.

Chị Đinh Thị Sinh vận động đồng bào góp tiền, góp sức xây dựng 2 cây cầu dân sinh, 400 m kênh mương nội đồng.... Ảnh:  Vũ Hoàng Giang
 
Nhà họp thôn do chị Đinh Thị Sinh vận động người dân hiến 400 m2 đất và đóng góp 40 triệu đồng để xây dựng. Ảnh:  Vũ Hoàng Giang

Chị Sinh cũng vận động đồng bào góp tiền, góp sức xây dựng 2 cây cầu dân sinh, 400 m kênh mương nội đồng, nhà họp thôn... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chị Sinh đã được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Nguyên Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Vũ Hoàng Giang

Đề xuất