“Trường dạy nghề” ở chùa Hang


Ngôi chánh điện chùa Hang

Tỉ mỉ chạm khắc từng chi tiết

Người có công đưa nghề điêu khắc đến nhà chùa là Sư cả Thạch Suông. Lớp học đầu tiên là 4 vị sư trẻ, nay đã trở thành thợ giỏi. Từ đó, người học trước truyền cho người đến sau, “trường“ thu hút ngày càng đông các vị sư sãi, thanh niên Khmer tìm đến học. Sư cả Thạch Suông còn thành lập Câu lạc bộ điêu khắc chùa Hang, gồm hơn 10 thành viên đã thành thạo nghề để vừa mở rộng việc dạy học, vừa quảng bá sản phẩm, với mong muốn góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật điêu khắc dân tộc Khmer. Đến nay, câu lạc bộ đã sáng tạo ra trên 1000 tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Tác phẩm "Trâu cày"

Tác phẩm "Cửu Long tranh châu"

Ngày nay, chùa Hang không chỉ là địa chỉ văn hóa tín ngưỡng, mà còn là nơi đào tạo nghề và bảo tồn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.

Đề xuất