Trường dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang : Nơi ươm mầm xanh trên rẻo cao


Ôn bài trước giờ lên lớp

Cùng nhau trao đổi bài

Để nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, trường đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, với đủ phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà đa năng, phòng nội trú, nhà ăn... Nhờ đổi mới, áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến, chất lượng giáo dục của trường được nâng lên rõ rệt. Tỉ lệ họcb sinh đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học, cao đẳng, dự bị đại học năm sau cao hơn năm trước.

Giờ học tin học

Học sinh nhà trường tập hát then

Sau 54 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tuyên Quang đã đào tạo được hàng vạn học sinh các dân tộc trên địa bàn. Nhiều học sinh nay đã trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương.

Giờ ra chơi của học sinh nhà trường

 


Đề xuất