Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu nâng cao chất lượng giáo dục

Thầy giáo Lâm Thanh Nhã, dân tộc Khmer, cựu học sinh của trường dạy học sinh cách sử dụng nhạc cụ đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. 

Số học sinh khá giỏi trong các năm học gần đây ngày một tăng; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%; học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 80%; nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.


Giờ thực hành môn Tin học của học sinh lớp 10C2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

 Giáo viên giảng bài môn Sinh học cho học sinh lớp 10. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 10 tập viết chữ Khmer. 

Giờ thực hành môn Tin học của học sinh lớp 10, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu. 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu được đầu tư xây dựng khang trang.  

 

Đề xuất