Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Báo Quân đội Nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá Báo Quân đội Nhân dân đã có sự phát triển mạnh mẽ, có nhiều ấn phẩm quan trọng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa không chỉ trong quân đội mà phục vụ độc giả cả nước.

Báo Quân đội Nhân dân đã có nhiều phát hiện và tìm tòi sáng tạo, phản ánh những mô hình tốt, tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời có các bài viết sắc bén, hiệu quả, chống lại luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, những quan điểm sai trái, thù địch. Báo là cầu nối tích cực, hiệu quả trong kết nối bạn đọc, kết nối xã hội chung tay phát triển văn hóa, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công. 
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ thực tế trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ như nay, bạn đọc đã có những thay đổi đáng kể trong việc tiếp cận thông tin. Vì vậy, báo chí nói chung và Báo Quân đội Nhân dân cần nghiên cứu để tìm cách thức truyền tải thông tin hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo Quân đội Nhân dân là cơ quan báo chí đa phương tiện có vai trò chủ lực trong định hướng xã hội, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Báo cần nhận thức rõ về vị trí, vai trò của mình,

Thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Báo Quân đội Nhân dân cần nắm chắc, sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết quả, thành tựu của đất nước trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... để kết hợp cùng với các cơ quan báo chí chủ lực khác tuyên truyền đúng và hiệu quả. Báo Quân đội Nhân dân cần mở rộng đối tượng phục vụ ra cả xã hội; cần đổi mới mạnh mẽ, đa dạng nội dung, hình thức thông tin, nghiên cứu cách tiếp cận thông tin phù hợp với từng đối tượng độc giả. Báo cần quan tâm hơn tới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nội bộ, phát triển đội ngũ phóng viên để có những cây bút hay, sắc sảo, gắn bó với thực tiễn của đời sống, giàu tính chiến đấu, sinh động....

 

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Trong tình hình mới, Báo cần quan tâm phát triển công nghệ để có sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác thông tin; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực để áp dụng, đưa công nghệ phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin. Trong đấu tranh phải sắc bén, phản bác phải hiệu quả, không chỉ đấu tranh bằng lý luận mà còn phải bằng thực tiễn.


 

 


Đề xuất