Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Gia Lai

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được ổn định và nâng cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Thông – TTXVN.

 Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, Gia Lai là tỉnh biên giới, kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị còn phức tạp; do đó, tỉnh cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt công tác cán bộ và coi đây là nhiệm vụ then chốt. Đồng thời, tỉnh cần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, chủ động các giải pháp trước tình hình an ninh, chính trị phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải quyết bài toán phát triển kinh tế- xã hội dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ các chức vụ và nghỉ hưu theo chế độ với ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015./. Đề xuất