Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Báo cáo với Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các công việc đề ra. Với mục tiêu "Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển", Đại hội thể hiện quyết tâm của toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, bản lĩnh nhập thế, hội nhập của Phật giáo Việt Nam để xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, kiên định theo lý tưởng: "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội". Qua đó, Đại hội đã tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2012-2017); thảo luận chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI; suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII...

36 năm qua, cùng với sự đổi mới, phát triển đi lên của đất nước, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả mọi mặt hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời; hoàn thành việc thành lập tổ chức Giáo hội tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác Phật sự của các Ban, Viện Trung ương; tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội Phật giáo trọng đại; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đóng góp gần 6 nghìn tỷ đồng vào công tác từ thiện xã hội...

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Ban Dân vận Trung ương trong việc quan tâm hỗ trợ Giáo hội hoàn thành tốt các thành tựu Phật sự quan trọng, trong đó có việc tổ chức tốt Đại hội lần thứ VIII; đồng thời khẳng định thành công của Đại hội đã mở ra chương mới cho hoạt động của Giáo hội trong công cuộc hội nhập quốc tế, góp phần xây đất nước ngày càng giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chúc mừng thành công của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và các thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư vừa được suy cử, suy tôn tại Đại hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, trân trọng những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần vào sự đoàn kết các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng sau Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục động viên tăng ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, sống hài hòa, đoàn kết hòa hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân, xứng đáng với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các hòa thượng, tăng ni, Phật tử trong cả nước luôn mạnh khỏe, an lạc; tiếp tục xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh.
Phúc Hằng 


Đề xuất