"Trung thu cho em" ở vùng xa Đắk Ngo

Trong tống số 500 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng, chương trình dành 400 phần quà trung thu ​(​balo​,​ ​lồng​ ​đèn​,​ ​sữa​,​​…​) cho các em nhỏ tại điểm trường mầm non Hoa Ban - Đội 2 (thôn Tân Bình) điểm trường mầm non Hoa Ban (bản Tân Lập - Đoàn Kết), thuộc địa bàn xã Đắk Ngo (Tuy Đức, Đắk Nông).
Chuẩn bị tặng phẩm cho các gia đình khó khăn, các em nhỏ ở điểm trường mầm non Hoa Ban bản Tân Lập - Đoàn Kết, xã Đắk Ngo (Tuy Đức, Đắk Nông)
Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng một căn nhà tình thương và  ​tặng​ 100 ​quà​ ​​(gạo, mì​ ​ăn​ ​liền​,​ ​nước​ ​tương​…​) ​các​ hộ đồng bào ​có​ ​hoàn​ ​cảnh​ ​khó​ ​khăn​ ​trên địa bàn​ ​từ​ ​dự​ ​án​ ​GOF​ ​thuộc công​ ​ty​ ​GreenFeed​ ​Việt​ ​Nam​ ​và​ ​DQ​ ​Fashion​ ​tài​ ​trợ​.​ ​
T​rao​ ​quà​ ​cho​ ​các​ ​em nhỏ​ ​tại​ điểm trường​ ​mầm​ ​non​ ​Hoa​ ​Ban ​- ​Đội 2 (thôn Tân Bình, ​xã​ ​Đắk​ ​Ngo​, Tuy​ ​Đức, Đắk​ ​Nông​)​

Theo ​Ban​ ​tổ​ ​chức, ​khu​ ​vực​ ​này​ ​nhiều​ ​nơi​ ​còn​ ​chưa​ ​có​ ​điện​,​ ​đường​ ​xá​ ​lầy​ ​lội​ ​vào​ ​mùa​ ​mưa​,​ ​đời sống người​ ​dân​ ​còn​ ​gặp​ ​nhiều​ ​khó​ ​khăn​.​ ​Để​ ​gây​ ​quỹ​ ​cho​ ​các​ ​chương​ ​trình​,​ ​nhóm thiện nguyện thường​ kêu gọi tài trợ từ các mạnh thường quân; ​đồng thời, ​tổ​ ​chức​ ​các​ ​chương​ ​trình​ ​đêm​ ​nhạc, đấu​ ​giá​,​ ​bán​ ​hàng​ ​gây​ ​quỹ​ ​thực​ ​hiện​ ​chương​ ​trình​.​
Các​ ​tình nguyện viên ​chụp​ ​ảnh​ ​lưu​ ​niệm​ ​cùng​ ​các​ ​em nhỏ​ ​tại​ ​điểm trường​ ​mầm​ ​non​ ​Hoa​ ​Ban​ ​- Đội 2 (thôn Tân Bình​,​  ​xã​ ​Đắk​ ​Ngo, ​Tuy​ ​Đức​, ​Đắk​ ​Nông​)​


"Trung thu cho em" là chương trình ý nghĩa, được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp Tết Trung thu, thu hút ngày càng đông tình nguyện viên tham gia công tác tổ chức, xuống địa bàn trao tặng quà, tổ chức sân chơi thiếu nhi với mong muốn​ trao yêu thương, gieo niềm tin và vun đắp ước mơ ở các em nhỏ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.​ Ngoài ra, nhóm đang ấp ủ dự​ ​án​ ​mang​ ​tên​ ​"Nuôi​ ​em​"​​ ​với​ ​mong​ ​muốn​ ​góp​ phần hỗ trợ chăm sóc ​dài​ ​hạn​ ​các​ ​em​ ​nhỏ​ ​ở​ ​các trại​ ​trẻ​ ​mồ​ ​côi​,​ ​mái ấm​ ​nhà​ ​tình​ ​thương​.​/.

Tin và ảnh: Danh Lợi (Báo ảnh DT&MN/TTXVN)


Đề xuất