Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thu hút hơn 1 triệu lượt khách du lịch

 Biểu diễn Nhã nhạc tại Trường Lang, Đại Nội, Huế để phục vụ khách du lịch.

Đáng chú ý, Trung tâm tổ chức các đợt kích cầu du lịch, tái hiện các phiên lễ đổi gác theo nghi thức cung đình xưa tại Ngọ Môn, hoạt cảnh Hoàng Thái hậu hồi cung, cảnh một đám cưới trong cung cấm, hoặc biểu diễn nhã nhạc tại Trường Lang, Đại Nội, Huế để thu hút khách du lịch.

Cảnh một đám cưới trong cung cấm diễn ra tại Đại Nội, Huế để phục vụ khách du lịch.


Khách du lịch tham quan Đại Nội, Huế 
 

Đề xuất