Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-28

Tên lửa đẩy Trường Chinh-4B mang theo vệ tinh Dao Cảm-28 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc ngày 8/11. THX-TTXVN

Vệ tinh này có nhiệm vụ phục vụ thí nghiệm, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng mùa màng và phòng chống thiên tai. Trung Quốc từng phóng thành công vệ tinh Dao Cảm đầu tiên lên quỹ đạo hồi năm 2006.

Đề xuất