Trung Quốc: Nghệ thuật trà đạo đời Đường

Nghệ nhân trà đạo hơ trà trên than củi để pha trà. THX/TTXVN

Nghệ nhân trà đạo chế biến các món điểm tâm truyền thống để thưởng thức cùng trà. THX/TTXVN
 
Nghệ nhân trà đạo thêm muối vào ấm trà. THX/TTXVN

Nghệ thuật trà đạo vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. THX/TTXVN
Theo THX/TTXVN


Đề xuất