Trưng bày chuyên đề “Thép nơi ngục lửa”

Các đại biểu tham quan triển lãm. 

Trưng bày được chia thành các nội dung: Khát vọng tự do; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau; Còn mãi tuổi 20. Thông qua các bức ảnh quý, các tư liệu lịch sử, mô hình nhà tù, trưng bày đã chuyển tải một cách sinh động về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, về những chiến sỹ cách mạng dành trọn cuộc đời đấu tranh giải phóng đất nước.

 Cắt băng khai mạc triển lãm. 

Đặc biệt, tại trưng bày, những bức ảnh đi vào lịch sử, gây chấn động Đông Dương lúc bấy giờ đã được giới thiệu trong tổ hợp trưng bày mô hình nhà tù cùng những ngọn đèn bão tại phần trưng bày có nội dung: Khát vọng tự do, thể hiện sự bền bỉ, ý chí phi thường của các chiến sỹ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Phần trưng bày "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" giới thiệu tấm gương những chiến sỹ cách mạng kiên cường, lãnh đạo các phong trào đấu tranh như: Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu...Mặc dù bị kẻ địch bắt giam ở nơi địa ngục trần gian như: Nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo...cùng nhiều hình thức tra tấn, đọa đày nhưng các chiến sỹ cách mạng vẫn quyết tâm, giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng. 

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội chia sẻ: Cuộc trưng bày giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông, của những người đã ngã xuống cho cách mạng, cho độc lập, tự do. Cuộc trưng bày đã gợi lại những ngày chiến đấu của ông và chứng minh niềm tin của những người như ông vào cách mạng là đúng đắn". 

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định: Trưng bày giúp chúng ta hiểu để trân trọng và tự hào, để ý thức hơn về hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc hôm nay phải đổi bằng tuổi xuân, xương máu của lớp cha anh đi trước. Từ đó, thế hệ hôm nay phải cố gắng, nhiệt huyết hơn viết tiếp vào trang sử hào hùng của dân tộc trong thời đại mới.

Trưng bày diễn ra đến ngày 30/9/2017.
Đinh Thị Thuận

Đề xuất