Trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Tối 15/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Khai trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2022 tại Nhà Văn hóa xã Tân Lập.

Trung bay chuyen de Di san van hoa truyen thong tieu bieu cac dan toc thieu so tinh Hoa Binh hinh anh 1Cắt băng khai Trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình năm 2022. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Xuân Trường nhấn mạnh, Di sản văn hóa là hiện thân cụ thể của truyền thống văn hóa và bản sắc văn hóa các dân tộc. Truyền thống văn hóa dân tộc là sự nối tiếp liên tục của các giá trị văn hóa và cũng chính là các giá trị văn hóa do lịch sử để lại. Không có di sản, không có quá trình chọn lọc biến đổi và sáng tạo thì không có truyền thống văn hóa. Với những di sản văn hóa là những hiện vật, cổ vật, di vật tại phòng trưng bày lưu động của Bảo tàng hôm nay là những minh chứng về bề dày truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình có 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gồm: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, tri thức dân gian lịch tre và lễ hội truyền thống Khai hạ được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình” gồm các nội dung chính: Giới thiệu 4 Di sản Văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia; Giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các dân tộc Mường, Tày, Thái, Mông, Dao.

Trung bay chuyen de Di san van hoa truyen thong tieu bieu cac dan toc thieu so tinh Hoa Binh hinh anh 2Gian trưng bày chuyên đề Di sản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình năm 2022. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

300 tài liệu, hiện vật trưng bày giúp cho công chúng trong và ngoài tỉnh hiểu về nét đẹp trong phong tục, lối sống, sinh hoạt, nghề thủ công truyền thống… của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Hoạt động trưng bày này không chỉ tôn vinh và quảng bá văn hóa vật chất và tinh thần của các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam mà còn khẳng định văn hóa các dân tộc của tỉnh Hòa Bình vẫn tiếp tục được bảo tồn, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Hải

Tin liên quan

Hòa Bình có thêm hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 26/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra hai Quyết định số 1756/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 1757/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Tri thức lịch đoi (lịch Tre) và lễ hội Khai Hạ của người Mường được công bố Danh mục văn di sản hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng của người dân xứ Mường tỉnh Hòa Bình.Đề xuất