Trồng trọt và chăn nuôi ở vùng Tây Nguyên

- Trồng trọt:
+  Tây Nguyên – một vùng đất đỏ ba – zan màu mỡ, thiên nhiên có nhiều ưu đãi rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh lớn. Một số tỉnh trên địa bàn đã phát triển được nền nông nghiệp theo hướng chuyên canh lớn và từng bước hình thành được cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá ổn định theo hướng phát triển bền vững. Các loại cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, sắn, mía; các cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su, tiêu. Ngoài ra hiện nay cây ca cao cũng dần dần chiếm được lòng tin của người dân Tây Nguyên, cho sản lượng cao.
 
Thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên

+  Thông tin về giống lúa cho vùng: Lúa thường là các giống 13/2 (IR17494), Xi23 (nhóm dài ngày); ĐB 6, TB-R1, KD đột biến, ĐV108, HT1, Q5, ML48, ML202, IR64, VND95-20. (nhóm trung ngày); Lúa cạn: LC93-1, LC93-4.  Lúa lai: là các giống lúa Nhị ưu 838, BT-E1, Nông ưu 28, Syn6, Nghi Hương 2308. Do vậy, thông tin về kỹ thuật canh tác cho các giống lúa này là cần thiết.
 
Đồng lúa vàng bên nhà Rông

+  Hiện nay, một số tỉnh trong vùng đã hình thành những vùng chuyên canh, thông tin cũng cần được đưa lên cổng thông tin để quảng bá và nhân rộng trong và ngoài vùng. Tại Đắk Lắk đã hình thành những cánh đồng chuyên canh lúa nước hai vụ và  là địa phương có diện tích và sản lượng ngô dẫn đầu Tây Nguyên; Tại Gia Lai, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 22.500ha, tăng gần hai lần so với vụ trước, năng suất bình quân đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha. Tỉnh cũng đã hình thành ba vùng trọng điểm lúa nước ở các huyện Ayunpa, Phú Thiện và Ia Pa, với diện tích hơn 11.000 ha; Tỉnh Đắk Nông, đã hình thành được vùng chuyên canh cà phê 70.000ha, sản lượng 122.000 tấn cà phê nhân; vùng trồng lúa 11.000 ha, sản lượng 54.000 tấn; vùng trồng ngô 30.000ha, sản lượng 165.000 tấn…; Riêng đối với Kon Tum đã đưa vào thử nghiệm một số loại giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, làm đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp; thực hiện có kết quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khai hoang mở rộng diện tích canh tác.

- Chăn nuôi:

+  Với lợi thế về tài nguyên đất, khí hậu, cùng với việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây trồng như đã nói trên, về chăn nuôi nên mở ra các trang trại chăn nuôi đại gia súc. 
 
Đàn voi Tây Nguyên

+  Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư phát triển nhanh đàn trâu, bò thịt lên gần 900.000 con, trong đó có trên 785.200 con bò, tăng gần 5% so với năm 2009. Đắk Lắk, Gia Lai là những địa phương có đàn trâu, bò nhiều và tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

+  Các tỉnh Tây Nguyên xác định chăn nuôi đại gia súc là ngành kinh tế hàng hoá, không những đáp ứng nhu cầu nguồn thực phẩm trong, ngoài khu vực mà còn tiến đến xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.

+  Thực tế chăn nuôi vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán trong các hộ gia đình nhằm tạo thêm thu nhập phụ, nên chưa có ý thức phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường chưa tốt, dễ bị thiệt hại nặng khi xảy ra dịch bệnh. Đưa chăn nuôi thành một ngành kinh tế quan trọng của sản xuất nông nghiệp là cái đích cần phải nhắm tới. Với các loại gia cầm, gia súc truyền thống hiện có, Tây Nguyên cũng cần đưa thêm các loại giống mới vào chăn nuôi, nhằm tăng lợi nhuận kinh tế.

Theo thongtinnongthon.vn
 

Đề xuất