Trong tháng 9, khả năng xuất hiện 2 cơn bão trên Biển Đông


Trong những ngày đầu tuần, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, đi qua khu vực giữa Bắc và Trung Trung Bộ trong tuần giữa và cuối tháng 9. Do vậy, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to mưa nhiều hơn trong tuần đầu, trong khi phần Trung và Nam Trung Bộ, mưa tăng trong tuần giữa và cuối tháng.

Cụ thể: Từ ngày 1-4/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực Trung Bộ từ ngày 2-5/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực Đông Bắc Bộ; Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%. Các khu vực khác có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Nhiệt độ trên toàn quốc thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 – 1 độ C.

Thời kỳ từ ngày 11-20/9: Các khu vực trên phạm vi toàn quốc có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm  từ 0,5-1,5 độ C.

Thời kỳ từ ngày 21-30/9: Các khu vực trên phạm vi toàn quốc có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm .

Về xu thế nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C; khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn từ 1–1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Về xu thế mưa ở các khu vực trong tháng 9: Phía Đông Bắc Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Phía Tây Bắc Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%.

Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 10-30% so với  cùng thời kỳ. Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực miền Tây Nam Bộ tổng lượng mưa thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Văn Hào

Đề xuất