Trong tháng 10, đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng núi phía Tây Trung Bộ

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực miền Bắc nước ta và có khả năng chịu tác động của 3-4 đợt không khí lạnh.

Thời kỳ này mùa mưa đã bắt đầu ở khu vực miền Trung, các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở khu vực này và tập trung nhiều trong nửa đầu tháng, nhưng dự báo sẽ không kéo dài và cường độ các đợt mưa không lớn như các đợt mưa trong mùa mưa năm 2017, tổng lượng mưa tháng có xu hướng sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam hoạt động có xu hướng yếu hơn so với trung bình, do vậy khả năng mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm hơn trung bình.

Cụ thể: Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/10) nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng ở xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/10) nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại các tỉnh vùng núi phía bắc có khả năng ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ ở mức xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm, lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với giá trị trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/10) nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ trên so với giá trị trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng một số nơi vùng núi Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trong tháng 10 tại Bắc Bộ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Trung Bộ có nhiệt độ trung bình có phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Xu thế tổng lượng mưa trong tháng tại Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với chuẩn sai thấp từ 15-30%. Trung Bộ có tổng lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với chuẩn sai thấp từ 10-30%. Tại khu vực Nam Bộ, lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Văn Hào
 

Đề xuất