Trồng rau chuyên canh mang lại thu nhập cao cho nông dân Pom Lót

 
Vùng chuyên canh rau xã Pom Lót (Điện Biên). 

 

Vùng chuyên canh rau cải bắp ở xã Pom Lót.

 

 Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) thu hoạch rau. 

 

Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc rau. 

 

Nông dân Pom Lót thu hoạch cà chua.

 

Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc cà chua.

 

Nông dân Pom Lót thu hoạch cà pháo. 

 Đề xuất