Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh phản ánh toàn diện đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội... của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.HCM, là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ III, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2019.

Các đại biểu tham quan, xem ảnh trưng bày tại triển lãm


Nội dung chủ đề triển lãm ảnh “Đồng bào các dân tộc TP.HCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” gồm 3 phần chính.

Trong đó, phần 1 - “Đồng bào các dân tộc thiểu số vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất” giới thiệu tấm lòng kiên trung theo Đảng, theo Bác Hồ của đồng bào dân tộc thiểu số, một lòng tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Qua đó, giới thiệu tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số với muôn vàn tình yêu thương; đồng thời, thể hiện niềm kính yêu, niềm tin vô hạn và mãi mãi của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Người.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm


Phần 2 của triển lãm với chủ đề “TP.HCM có 52 dân tộc cùng sinh sống” giới thiệu với nhân dân và du khách về 52 dân tộc đang sinh sống và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

Dưới chủ đề “Các dân tộc thiểu số TP.HCM đoàn kết cùng thành phố phát triển”, phần 3 của triển lãm giới thiệu những hình ảnh thể hiện tinh thần “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển” của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố. 

Theo Ban Dân tộc TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện có 52 dân tộc cùng sinh sống với gần nửa triệu người đang sinh sống tại 24 quận, huyện. Trong đó, 3 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, Khmer và Chăm.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm


Đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận dân cư không thể tách rời của thành phố mang tên Bác, cùng chiến đấu, hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như cùng chia sẻ những thuận lợi và thách thức của thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc sống thường nhật, đồng bào dân tộc thiểu số luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình./. 

Tin và ảnh: Thu Hương (Báo ảnh DT&MN/TTXVN)Đề xuất