Triển khai IPv6 cho thuê bao 4G trong năm 2017

Theo đó, Cục Bưu điện trung ương triển khai IPv6 cho mạng của Văn phòng Chính phủ; tăng lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lưu lượng từ mạng Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ TT-TT và Văn phòng Quốc hội.


Đáng chú ý, các doanh nghiệp (DN) được cấp phép dịch vụ 4G (VNPT, Viettel, MobiFone) sẽ triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G LTE, đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G.

Các DN cung cấp dịch vụ internet cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao cáp quang (FTTH); mở rộng dịch vụ với thuê bao băng rộng cố định. Các DN cung cấp dịch vụ nội dung phải kích hoạt hỗ trợ IPv6...


Đề xuất