Triển khai công tác tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chủ trì Hội nghị.

Ban Tổ chức cho biết: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX cần được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Công tác tuyên truyền chú trọng nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm góp phần chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trao đổi tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định sẽ sớm triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu nhân rộng các gương điển hình tiên tiến sẽ được triển khai một cách bài bản hơn, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đại biểu đề nghị các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng cần tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm, tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ nhằm tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, cổ vũ cho phong trào thi đua yêu nước.

Đề xuất