Trí thức trẻ ở vùng đất nghèo Bác Ái

Đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có lòng nhiệt huyết thuộc “Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch các xã thuộc 62 huyện nghèo”. Với mong muốn cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, những trí thức trẻ này đã và đang mang lại luồng sinh khí mới ở huyện vùng cao Bác Ái.

Mô hình nuôi heo ở xã Phước Tiến

Về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chính, Cao Thị Thanh Huyền đã nỗ lực tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào, đến tận nhà vận động bàcon thay đổi phương thức sản xuất cũ, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chính, Cao Thị Thanh Huyền luôn gần gũi với bà con

Trí thức trẻ Nguyễn Thị Ngọc Linh ở xã Phước Tiến đã xây dựng và thực hiện thành công đề án “Thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Tiến” giúp đồng bào tiếp cận với phương thức sản xuất mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Tại xã Phước Đại, trí thức trẻ Pi lao Thị Thuynh đến từng nhà vận động đồng bào cho con em đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh trong xã đi học đạt trên 95%.

Trí thức trẻ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tiến vận động bà con phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm

Không chỉ hướng dẫn bà con làm kinh tế, các trí thức trẻ còn tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…
Hiện các trí thức trẻ ở huyện Bác Ái đang nỗ lực đóng góp sức trẻ, chung sức cùng chính quyền từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
 
 các trí thức trẻ ở huyện Bác Ái đang đóng góp sức trẻ, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững

 


Đề xuất