Trên 65.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị


Lực lượng vũ trang giúp các địa phương chỉnh trang giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: baoquangtri.vn

Đến tháng 10/2019, tỉnh Quảng Trị đã có 52/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, các huyện: Hải Lăng có 9/19 xã, Triệu Phong có 6/18 xã, Gio Linh có 8/18 xã, Vĩnh Linh có 15/19 xã, Cam Lộ có 8/8 xã, Hướng Hóa đạt 5/20 xã; đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh sẽ có thêm từ 6 - 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 58 - 60 xã. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Trung ương, tỉnh Quảng Trị cũng đã chọn 8 xã thực hiện thí điểm và đến nay đã có 3 xã đạt chuẩn gồm: Vĩnh Thủy và Vĩnh Kim thuộc huyện Vĩnh Linh, Cam Chính thuộc huyện Cam Lộ.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị đã góp phần quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của người dân. Hiện nay, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa, có liên kết, tạo lợi nhuận cao cho người nông dân.

Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng đa dạng, trong đó các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Môi trường nông thôn cũng được bảo vệ và cải thiện. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự khu vực nông thôn cơ bản được đảm bảo. Hiện nay, đã bước đầu định hình được quy trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hình thành các miền quê đáng sống…

Theo Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị, kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một chương trình ý nghĩa, được người dân đồng thuận và hưởng ứng, có sức lan tỏa sâu rộng. Sau 10 năm, chương trình đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; đạt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Trị phấn đấu năm 2020 sẽ thực hiện thành công một số mục tiêu như: có 6-8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí, không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí…

Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung một số nhiệm vụ như: ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường; trong đó, tập trung phát triển các mô hình, bản xanh, sạch đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”… 
Thanh Thủy


Đề xuất