Trên 600 tỷ đồng cho phát triển vùng sản xuất rau an toàn ở Quảng Ngãi

Theo đó, 13 dự án có tổng vốn đầu tư  trên 614 tỷ đồng được phân bố chủ yếu ở 2 huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi. Trong tổng diện tích trên 229 ha, các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư chủ yếu các dự án chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các dự án trồng rau củ quả ứng dụng công nghệ cao…

Để hình thành các vùng sản xuất rau củ quả và dược liệu theo công nghệ cao một cách tập trung, Quảng Ngãi đã tiến hành quy hoạch các vùng nông nghiệp nằm ở phía Nam của tỉnh; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng phối hợp với các công ty tổ chức tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho nông dân.

Ngoài ra, các địa phương cũng tiến hành xây dựng các nhãn hiệu; mô hình Hợp tác xã; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho mặt hàng rau an toàn như: nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau an toàn Tịnh Long, Nghĩa Hà (thành phố Quảng Ngãi), rau an toàn QNASAFE (Mộ Đức).
Sỹ Thắng
 

Đề xuất