Trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 3

Ngày 28/10, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31/10/1945 - 31/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. 

Đứng chân trên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng gồm các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, trung du, miền núi ven biển, bao bọc toàn bộ phía Đông, Nam và một phần phía Tây thủ đô Hà Nội, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã kiên cường bám trụ, cùng với nhân dân trên địa bàn và các đơn vị chủ lực chống càn, diệt bốt, bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng, lập nên những chiến công vang dội như "Sấm đường 5", "Cát Bi rực lửa", "Đường 17", "Đường 10" quật khởi... tiêu hao sinh lực địch, chia lửa với các chiến trường; góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lực lượng vũ trang Quân khu đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi hàng ngàn máy bay, bắn chìm hàng trăm tàu chiến địch, góp phần đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc XHCN; đồng thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới phía Bắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã chi viện đắc lực về lực lượng, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, xây dựng các tuyến phòng thủ và cùng với quân, dân các tỉnh biên giới anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. 

Qua các cuộc kháng chiến, quân và dân Quân khu 3 đã thực hiện hơn 11,8 vạn trận đánh; loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 vạn tên địch; bắn rơi 1.600 máy bay của địch. Toàn quân khu có hàng chục triệu người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có hơn 37 vạn đồng chí là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. 

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt công trình phục vụ kinh tế - xã hội đã được lực lượng vũ trang Quân khu thi công như các công trình thủy lợi, lấn biển ở Đình Vũ (Hải Phòng), Cồn Xanh (Nam Định), Cồn Thoi (Ninh Bình), Cồn Vành (Thái Bình)... góp phần thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Biểu dương những chiến công của lực lượng vũ trang Quân khu 3 qua các giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn tồn tại nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, đang đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Lực lượng vũ trang Quân khu 3, phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 
Trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3, Chủ tịch nước đề nghị đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước; nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng bộ, quân nhân trong lực lượng cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức Đảng và đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Trước yêu cầu xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu cần tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, kỷ luật chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc; chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa bàn an toàn; thực hiện gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn.


Đề xuất