Trao học bổng Vừ A Dính cho trẻ em nghèo vượt khó ở Điện Biên

Quỹ cùng các nhà tài trợ cũng đã trao 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 15 suất quà cho 15 hộ nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


 Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


 Đại diện nhà tại trợ trao Quỹ học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


 Các nhà tại trợ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Ảnh: Xuân Tư – TTXVNĐề xuất