Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những nội dung mang tính thực tiễn nhằm tiếp tục đóng góp hoàn thiện dự thảo Luật Chính quyền địa phương sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. Đây cũng là dịp để Thường trực HĐND các tỉnh, thành gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND để mỗi địa phương có thêm kiến thức khi xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng. Đồng thời, có những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ giúp cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng hơn.
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh vào cuối năm 2015.

Đề xuất