Chủ nhật, 24/03/2019, 20:52 GMT+7
Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp
17:24, 30/03/2018
Ngày 30/3/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018). 
Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác động viên công nghiệp trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
 
Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp là tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp dân sinh được chuẩn bị động viên công nghiệp, thúc đẩy công cuộc củng cố sức mạnh quân sự, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống quốc phòng xảy ra.

Thiếu tướng Trương Văn Hai yêu cầu các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết để hoàn thiện việc thực hiện động viên công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành, doanh nghiệp để quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện động viên công nghiệp; kiểm tra, rà soát năng lực, hệ thống dây chuyền sản xuất của hệ thống các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp...
 
Hội nghị nhất trí về chủ trương, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh, lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chuẩn bị động viên công nghiệp cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp công nghiệp thực hiện tốt Pháp lệnh; chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ thị, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị thường xuyên duy trì sản xuất, bảo dưỡng, bảo quản, nâng cấp cơ sở hạ tầng, quản lý tốt hồ sơ, cơ sở vật chất đối với các dây chuyền động viên công nghiệp đã được chuyển giao; khảo sát, đề xuất Nhà nước, Bộ Quốc phòng mở rộng công tác động viên công nghiệp, xây dựng một số dự án trọng điểm nhằm đa dạng sản phẩm và chủng loại, phù hợp với khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu trang bị quốc phòng...
 
Các đại biểu cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ thực hiện công tác động viên công nghiệp, cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bảo đảm cho doanh nghiệp công nghiệp sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội; giải quyết tốt chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ theo Pháp lệnh quy định; tuyên truyền sâu rộng trong các doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện Pháp lệnh, để góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh về mọi mặt...
 
Trong 15 năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ thống nhất từ Thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi mặt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Pháp lệnh của Chính phủ giao cho Thành phố.
 
Từ năm 2003-2018, qua thực hiện Pháp lệnh, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp của Trung ương, Bộ, ngành và địa phương đứng chân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức; đầu tư có chiều sâu, luôn đổi mới trang thiết bị, công nghệ..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chuẩn bị động viên công nghiệp./.
 Xuân Khu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: