Thứ 7, 16/02/2019, 23:22 GMT+7
Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn hơn 2.135 nghìn tỷ đồng
07:30, 31/07/2018
Theo báo cáo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7/2018 đạt 2.135,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,69% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 0,83%); đồng thời, tăng 13,83% so với tháng cùng kỳ.
Trong đó, vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 51,74% tổng vốn huy động, tăng 11,04% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng 46,58% tổng vốn huy động, tăng 6,26% so với tháng cùng kỳ.
Tư vấn thủ tục thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Còn theo loại tiền gửi, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 10,72%, tăng 4,77% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ tiếp tục tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn với mức 89,28%, tăng 15,02% so tháng cùng kỳ.
 
Tính đến đầu tháng 7/2018, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 1.912,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,73% so với tháng cùng kỳ và tăng 8,59% so với tháng 12/2017.

Trong đó, dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 1.002,48 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,42% tổng dư nợ, tăng 12,6% so tháng cùng kỳ.
 
Đại diện Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự ước dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với các năm trước.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố nói riêng, cả nước nói chung.
 
Ở lĩnh vực ngân sách, trong 7 tháng năm 2018, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh ước thực hiện 214.447 tỷ đồng, đạt 56,92% dự toán, tăng 7,17% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 142.556 tỷ đồng, tăng 10,18% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 13.824 tỷ đồng (tăng 41,74%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 58.000 tỷ đồng (giảm 4,86%).
 
Riêng thu cân đối ngân sách địa phương 7 tháng năm 2018 của Thành phố Hồ Chí Minh ước thực hiện 44.657 tỷ đồng, đạt 57,49% dự toán, tăng 1,95% so cùng kỳ năm 2017./.
  Mỹ Phương
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: