Thứ 2, 06/04/2020, 2:37 GMT+7
Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
16:31, 27/02/2020
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xác định tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2020 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27/2.
Theo đó, Thành phố tập trung tăng cường tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tại khu dân cư trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển Thành phố. 
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung cải cách hành chính, đạo đức công vụ trong phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc cấp Thành phố và quận, huyện.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các sở, ban, ngành, quận huyện đã đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong năm 2019, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

Đáng chú ý là công tác giảm nghèo bền vững, dạy nghề, tạo việc làm được triển khai liên tục, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và cộng đồng. 
Đại diện UBND các quận, huyện của Thành phố ký giao ước thi đua công tác dân tộc năm 2020. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Ông Ngô Minh Châu yêu cầu, năm 2020, các Sở, ban, ngành và các địa phương của Thành phố, các tổ chức chính trị cần có giải pháp cụ thể động viên các giới, đồng bào dân tộc phát huy tiềm năng thế mạnh trong việc góp phần phát triển kinh tế, đưa công tác chăm lo thực hiện chính sách dân tộc vào chương trình, kế hoạch năm của từng ngành, từng đơn vị, địa phương; đảm bảo quán triệt quan điểm “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ, đảm bảo ổn định, phát triển và hội nhập; công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.
 
Trong năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, đầu tư thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố (giữa) trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các Sở, ban, ngành chức năng đã tích cực nâng cao hiệu quả chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn trong các dịp lễ, Tết, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ 2 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3.
 
Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chính sách miễn giảm học phí cho 1.603 học sinh dân tộc Khmer, Chăm trên địa bàn; hỗ trợ chi phí học tập đối với 148 sinh viên là người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo và sinh viên dân tộc thiểu số; hỗ trợ chi phí học tập chương trình cao học, nghiên cứu sinh cho sinh viên dân tộc thiểu số; hỗ trợ lương cho giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc. 
Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể tích cực trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 468.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống (chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố), trong đó có ba dân tộc có đông đồng bào và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, Khmer, Chăm./. 
                Xuân Khu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: