Chủ nhật, 19/01/2020, 4:35 GMT+7
Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
22:30, 11/01/2019
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn được xác định tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2019 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 11/1. 
Theo đó, Thành phố tập trung tăng cường tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tại khu dân cư trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển Thành phố; tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thành phố.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai sơ kết, tổng kết Chương trình kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2020 và triển khai thực hiện các đề án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt; xây dựng Kế hoạch tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ 2 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2019.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị: Ban Dân tộc Thành phố và các cán bộ làm công tác dân tộc của Thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục các điểm yếu, hạn chế còn tồn tại trong công tác dân tộc năm 2018.

Ban Dân tộc, các sở, ngành, quận, huyện cần nỗ lực tập trung hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 10, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản trong năm 2019 mà Ban Dân tộc Thành phố đã đề ra.
 
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và quan tâm đến công tác dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để đảm bảo các dân tộc đều bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.
Lễ ký giao ước thi đua thực hiện công tác dân tộc giữa đại diện các Ủy ban nhân dân quận, huyện của Thành phố và Ban Dân tộc Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Theo báo cáo, năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Thành phố đã quan tâm, đầu tư thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng tinh thần cảnh giác trong cộng đồng  dân tộc thiểu số, chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Các cấp, ngành đã triển khai tốt Chương trình kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2020; thực hiện hiệu quả chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn trong các dịp lễ, Tết; tăng cường hoạt động phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật trong đồng bào dân tộc…
 
Thành phố đã triển khai chính sách miễn giảm học phí cho 1.734 học sinh dân tộc Khmer, Chăm trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo và sinh viên dân tộc thiểu số học chương trình cao học, nghiên cứu sinh; hỗ trợ lương cho giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc.
Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo đồng bào dân tộc trong năm 2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hội nghị còn tổ chức lễ ký giao ước thi đua giữa Ban Dân tộc Thành phố và Ủy ban Nhân dân 24 quận, huyện về thực hiện công tác dân tộc trong năm 2019; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2018./. 
Xuân Khu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: