Trấn Yên – huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian trưng bày sản vật của huyện Trấn Yên (Yên Bái). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 
Theo ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã nỗ lực không ngừng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện NTM. Đến nay, Trấn Yên đã có 100% số xã hoàn thành các tiêu chí NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt trên 7.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân các dân tộc trong huyện đóng góp trên 740 tỷ đồng, chiếm 10,1%...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận huyện Trấn Yên (Yên Bái) đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao như: Vùng tre Bát Độ gần 3.500 ha, vùng quế 16.000 ha, chè chất lượng cao 200 ha, vùng trồng dâu 700 ha… Những sản phẩm chủ lực là măng Bát Độ, kén tằm, quế, chè Bát Tiên, quả có múi, sản phẩm chăn nuôi (lợn thịt, gà thịt)…

Vùng dâu tằm trên 500 ha đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) đạt 35,4 triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 35,4 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo còn 5% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 2,78%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho người dân được nâng lên.

Đồng bào dân tộc ở thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) trao đổi phương pháp dệt thổ cẩm. Ảnh: Sùng A Hồng - TTXVN

Để đạt được những kết quả ấn tượng như trên, huyện Trấn Yên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện thực hiện xây dựng NTM, trong đó chú trọng vai trò người dân là chủ thể, chủ động trong việc góp công, hiến đất, cây cối, hoa màu, kinh phí, góp phần vào thành công của chương trình xây dựng NTM.

Huyện Trấn Yên (Yên Bái) luôn quan tâm đến công tác chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Anh - TTXVN

Vùng tre Bát độ được quy hoạch, phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái). Ảnh: Sùng A Hồng - TTXVN

Mùa thu hoạch chè xanh chất lượng cao tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng xã NTM mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất…, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.
Việt Dũng

Đề xuất