Trạm Tấu đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

Từ chỗ chỉ có một vụ lúa, đến nay, người Mông ở nhiều xã trong huyện đã biết làm lúa nước hai vụ

Đến nay, 12/12 xã, thị trấn có đường ô tô; hầu hết các xã, thôn, bản đã có điện lưới Quốc gia và nước sạch hợp vệ sinh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện trồng mới được trên 600 ha rừng, 300 ha cây sơn tra; triển khai 49 mô hình chăn nuôi trâu, bò... với tổng kinh phí 875 triệu đồng. Nhiều hộ khó khăn và đối tượng chính sách còn được hỗ trợ vay vốn xây, sửa chữa nhà ở, đầu tư phát triển kinh tế.
 
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Thái ở huyện Trạm Tấu vay vốn phát triển chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao

Những tuyến đường bê tông đến tận trung tâm xã, thị trấn xuất hiện ngày càng nhiều ở Trạm Tấu, giúp đồng bào đi lại thuận tiện hơn xưa

Được hỗ trợ về vốn, nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông phát triển nghề làm thổ cẩm truyền thống

Nhờ vậy, cuộc sống đồng bào dần cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 8%/năm. Trạm Tấu phấn đấu từ nay đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân là 13,02%, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 29,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5% mỗi năm…
 
Kể từ khi những cây cầu kiên cố được xây dựng,đồng bào các dân tộc ở huyện Trạm Tấu đã không còn phải lo lắng cho việcđi lại mỗi khi mùa lũ về

Trần Việt


Đề xuất