Trà Vinh xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án hỗ trợ hộ nghèo

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 278 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương trên 214 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 32 tỷ đồng, số tiền còn lại là nguồn huy động hợp pháp.

Theo đó, tỉnh thực hiện 7 dự án để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo và người dân huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển trong tỉnh. Cụ thể, các dự án gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Tra Vinh xay dung, nhan rong cac mo hinh, du an ho tro ho ngheo hinh anh 1 Ông Thạch Sa Quơne (bên trái), xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang chăm sóc ruộng dưa 0,4 ha sắp thu hoạch. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Giai đoạn này, tỉnh phấn đấu xây dựng, nhân rộng 16 mô hình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Tỉnh cũng phấn đấu 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; tối thiểu 1.600 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững…

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỉnh hiện còn 10.207 hộ nghèo, chiếm 3,56% so với tổng số hộ dân cư; trong đó, có 6.483 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm 7,19% so với số hộ dân tộc Khmer. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,5%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 1%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Trà Vinh mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh

Tỉnh Trà Vinh có diện tích nuôi tôm trên 25.000 ha trong tổng diện tích 37.500 ha ha đất nuôi trồng thủy sản vùng ven biển của tỉnh. Tỉnh có kế hoạch mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh đến năm 2025 đạt khoảng 15.000 ha; trong đó, có 1.100ha nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng.


Chuyển đổi trồng màu tăng thu nhập cho nông dân

Nông dân tỉnh Trà Vinh đang xuống giống vụ màu Hè Thu. Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ gieo trồng hơn 23.500 ha cây màu các loại; trong đó, màu lương thực trên 2.800 ha, màu thực phẩm trên 15.500 ha, màu công nghiệp ngắn ngày khoảng 5.200 ha.Đề xuất