Trà Vinh ưu đãi chính sách phát triển kinh tế tập thể

Lựa tôm cá trước khi sơ chế ở huyện Cầu Ngang (Trà Vinh).
Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đây là kết quả của sự kiên quyết, tập trung chỉ đạo thực hiện việc củng cố, xây dựng và đổi mới hoạt động kinh tế tập thể đi đúng nhu cầu lợi ích cho hộ nông dân, thể hiện đúng về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với tỉnh.

Để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, tỉnh Trà Vinh đã tập trung điều tra, khảo sát đánh giá lại toàn bộ tình hình hoạt động thực tế của tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn. Tỉnh đã tiến hành giải thể 798 tổ hợp tác, 77 hợp tác xã và 2 liên hiệp hợp tác xã hoạt động yếu kém.

Hiện toàn tỉnh có 1934 tổ hợp tác, với 39.760 thành viên, hoạt động theo đúng Nghị định 151/2007/NĐ – CP của Chính phủ và 142 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 26.800 thành viên, có tổng vốn điều lệ hơn 153.8 tỷ đồng.

Tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cho kinh tế tập thể của tỉnh như đẩy mạnh việc triển khai các chính sách ưu đãi của tỉnh đối kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã được tiếp cận và tham gia vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người quản lý điều hành hợp tác xã.

Tỉnh còn hỗ trợ tăng cường 112 sinh viên tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại 68 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phúc Sơn


Đề xuất