Trà Vinh tuyên truyền, mở rộng các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

 Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Phòng khám Đa khoa Thiên Ân khám mắt miễn phí cho người dân xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Ông Lâm Văn Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân cho biết, các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ cao chủ yếu do ngân sách Nhà nước hỗ trợ như gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, bãi ngang…

Năm 2018, Trà Vinh phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 95,15%. Theo đó, tỉnh tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia cao và mở rộng thêm nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đến người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; hộ gia đình; học sinh sinh viên. Đặc biệt là tuyên truyền về việc tăng giá viện phí theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, áp dụng cho người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế. Ban Chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp như hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình (24,73%) và học sinh, sinh viên (82,7%).

Cùng với đó, ngành Y tế thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư, phát triển, mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế…

Năm 2017, tỉnh Trà Vinh có 2.471.489 lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với tổng chi phí hơn 901 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng so với năm 2016. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 102 cơ sở y tế  trong tỉnh (100 cơ sở công lập và hai cơ sở tư nhân), tăng 5 cơ sở so với năm 2016, trong đó có 5 cơ sở tuyến tỉnh, 12 cơ sở tuyến huyện, 85 tuyến xã. Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được kết nối dữ liệu, chuẩn hóa danh mục dùng chung thanh toán bảo hiểm y tế, liên thông dữ liệu thông qua cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh.

Thanh Hòa


Đề xuất