Trà Vinh trồng mới gần 230 ha rừng phòng hộ ven biển

Ông Dương Văn Điện, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh cho biết, dự án trồng rừng phòng hộ ven biển Trà Vinh có tổng vốn đầu tư gần 6,5 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn trồng mới diện tích gần 230 ha rừng bần, đước và phi lao hơn 6,1 tỷ đồng; nguồn vốn còn lại được dành cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 323 ha rừng ngập mặn nguyên sinh. 

Ảnh minh họa.

Cùng với dự án trồng rừng phòng hộ ven biển, tỉnh Trà Vinh cũng đang thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020", với tổng nguồn vốn hơn gần 14,7 tỷ đồng từ nguồn vay ODA và ngân sách của tỉnh đầu tư. Dự án này sẽ trồng mới 292 ha rừng bần, đước, phi lao và trên 300.000 cây phân tán; tổ chức giao khoán cho đơn vị, hộ dân chăm sóc và bảo vệ trên 1.179 ha rừng nguyên sinh và đã được trồng những năm trước. 

Tỉnh Trà Vinh hiện có trên 8.622 ha rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển. Mục tiêu phát triển rừng được tỉnh Trà Vinh đề ra đến năm 2020 là nâng diện tích rừng lên khoảng 9.000 ha và nâng độ che phủ của rừng đạt 4,6 %./. 


Đề xuất