Trà Vinh triển khai chương trình nước sạch cho vùng nông thôn

Ảnh minh họa - TTXVN

Ông Bùi Văn Mừng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Trà Vinh cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh triển khai thực hiện 15 dự án gồm: 5 dự án xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt, 10 dự án cải tạo và nâng cấp các trạm cấp nước được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ, hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt cho khoảng 5.000 hộ dân, nâng tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 87%.
 
Năm 2016, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư hơn 17,6 tỷ đồng cho chương trình nước sạch nông thôn. Nguồn vốn này được đầu tư sửa chữa và nâng cấp 40 trạm cấp nước, mở rộng mạng phân phối với chiều dài 189 km đường ống, hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt cho 14.778 hộ dân và xây dựng mới một trạm cấp nước. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt 86% (94.239 hộ).
 

Đề xuất