Trà Vinh thực hiện chính sách hỗ trợ xóa mù chữ

Từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nguồn ngân sách tỉnh đối ứng, Trà Vinh sẽ chi hỗ trợ cho học viên theo học lớp xóa mù chữ; các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ; cơ quan quản lý giáo dục, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xóa mù chữ. Chính sách này vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) quyết nghị tại kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ được hỗ trợ 50.000 đồng/buổi/người, được chi hỗ trợ mua sổ, sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung với mức 400.000 đồng/học viên/năm học. Ngoài ra, lớp học còn được hỗ trợ kinh phí để thắp sáng ban đêm (với mức 1 KW/buổi học). Người tham gia tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ cũng được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, theo kết quả công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn, đến cuối năm 2022, 106/106 xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 với gần 688.000 người trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi biết chữ (đạt 93,96%); số người mù chữ mức độ 1 còn trên 10.500 người (chiếm 1,44%); số người mù chữ mức độ 2 là 44.192 người (chiếm 6,04%). Do đó, việc thực hiện chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và toàn tỉnh nói chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Nỗ lực xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đặt mục tiêu đến năm 2025 có 90% người độ tuổi từ 15 trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực triển khai các giải pháp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 3 tháng nay, đều đặn vào lúc 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, các lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku lại vang vọng tiếng đánh vần "ê, a".


Đắk Nông nỗ lực xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số

Với đặc thù là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đắk Nông được đánh giá là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, Đắk Nông xác định công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp tỉnh nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.Đề xuất