Trà Vinh thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

 Khu công nghiệp Long Đức (Trà Vinh). Ảnh: ycv.com.vn

Theo đó, tỉnh hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thời hạn 5 năm kể từ khi ký hợp đồng nhưng không quá 50 triệu đồng cho 1 dự án/năm.

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng với mức 10% đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và 20% đối với dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Đồng thời, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông đến chân rào của dự án, 50% chi phí san lấp mặt bằng đối với dự án nhà đầu tư tự san lấp mặt bằng trong cụm công nghiệp; hỗ trợ 30% chi phí xây dựng hệ thống xử lý môi trường nhưng không quá 100 triệu đồng đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và không quá 300 triệu đồng đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ 30% chi phí mua sắm máy móc thiết bị nhưng không quá 500 triệu đồng; hỗ trợ 20% lãi suất vốn vay trong 2 năm; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp…

Ông Võ Minh Cầm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết, theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh quy hoạch 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 539 ha. Hiện cụm công nghiệp Tân Ngại đã giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 hơn 10 ha và giao cho Công ty Cổ phần dược phẩm TV Pharm Trà Vinh đầu tư nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao.

Cụm công nghiệp Phú Cần cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là 10,5 ha; đến nay đã có 2 nhà đầu tư  hoạt động ở lĩnh vực may mặc xuất khẩu khảo sát tìm hiểu đầu tư và 1 nhà đầu tư đăng kí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thanh Hòa

Đề xuất