Trà Vinh tăng cường vận động người dân góp sức xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh đưa điện vượt sông về xã đảo Long Hòa. Ảnh : Huỳnh Phúc Sơn

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, trong số 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, hiện có 1 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 6 xã còn lại đạt 8 – 15 tiêu chí. Khó khăn nhất trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh hiện nay là việc xóa hộ nghèo; xóa nhà ở tre lá, tạm bợ để xây dựng mới đảm bảo “3 cứng” đạt tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Xây dựng về nhà ở dân cư của xã nông thôn mới.

Qua khảo sát, nguyên nhân do ý thức của các hộ nghèo, các hộ khó khăn về nhà ở vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ 100% từ Nhà nước, không “sốt sắng” với việc vay vốn ưu đãi về hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ – TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, số hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các xã đang xây dựng nông thôn mới trong tỉnh còn hơn 14.430 căn. Điển hình như tại huyện Cầu Kè, năm 2018 được phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho vay ưu đãi về nhà ở 7,8 tỷ đồng, tương đương 312 căn nhà. Thế nhưng theo Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè Dương Văn Khén, đến nay toàn huyện có 92 hộ vay vốn xây nhà, nguồn vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm còn 5,5 tỷ đồng (220 căn nhà), rất khó hoàn thành theo chỉ tiêu được phân bổ.

Để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trần Trí Dũng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ ý nghĩ trông chờ, ỷ lại, tự lực vươn lên để cải thiện cuộc sống gia đình.

Các địa phương tập trung huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án, các “mạnh thường quân” để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ quá khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu chí nhà ở, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh đến năm 2025 có 65% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và có 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 30 trong tổng số 85 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 31 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.
Phúc Sơn 


Đề xuất