Trà Vinh phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Actinoniad Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Trạm Y tế phường 9, phường vùng ven thành phố Trà Vinh, do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc HanWha life tài trợ hơn 2,3 tỷ đồng và nguồn kinh phí ngân sách địa phương đối ứng. Trạm Y tế phường 9 được xây dựng đạt chuẩn quốc gia, gồm 9 phòng chức năng cùng các trang thiết bị y tế đảm bảo cho yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 2.770 hộ dân; trong đó có 85 % là hộ đồng bào Khmer. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định rõ trách nhiệm các trường trong việc vận động, tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ của năm học và là chỉ tiêu thi đua của nhà trường.

Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên; củng cố, nâng cao chất lượng y tế trường học; kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo quy định. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên tại các trường học…

Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đầu tư, phát triển, mở rộng cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế… tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế dễ dàng. Ngoài ra, Sở Y tế  phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiện toàn hệ thống, nâng cao chất lượng y tế trường học…

Tỉnh Trà Vinh có hơn 81.000 học sinh, sinh viên. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một trong những nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm khá thấp trong tỉnh. Năm 2017, tỉnh Trà Vinh có 988.044 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 94,96%, vượt 10,16% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn bình quân chung cả nước 12,76%.
 
Thanh Hòa

Đề xuất