Trà Vinh khởi công xây dựng 200 nhà đại đoàn kết cho người cao tuổi, khó khăn về nhà ở

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đón Tết. Ảnh : Đậu Tất Thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, công trình xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết cho người cao tuổi đang gặp khó khăn về nhà ở là công trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo ông Trần Việt Hoàng, Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 1,5 - 2%, vùng đồng bào Khmer giảm từ 3-4%. Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, với mức phấn đấu đạt 40 tỷ đồng; trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh vận động 10 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã vận động 30 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 vận động được, tỉnh tập trung hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng mới 200 căn nhà cho hộ nghèo là người cao tuổi đang gặp khó khăn về nhà ở.

Tỉnh Trà Vinh hiện còn hơn 16.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 5,8 % tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó tỷ hộ nghèo là người tộc Khmer chiếm trên 60% số hộ nghèo của tỉnh.

Phúc Sơn

Đề xuất