Trà Vinh: Họp mặt mừng lễ Sêne Đôlta cổ truyền của đồng bào Khmer

Các đại biểu tại buổi Họp mặt Lễ Sêne  Đôlta. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Hơn 400 đại biểu là cán bộ người dân tộc Khmer, gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu, các vị Sư cả, Àcha và những người có uy tín trong cộng đồng người Khmer trong tỉnh đã tham dự.
 
Tại buổi họp mặt, đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đọc thư chúc mừng lễ Sêne Đôlta của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh gửi toàn thể quý vị sư sãi, đồng bào, cán bộ Khmer trong tỉnh.
 
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Trong năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ cho đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhiều nguồn vốn, chương trình của Trung ương và địa phương đã được đầu tư để phát triển vùng đồng bào Khmer. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer gần 4%; làm thay đổi rõ nét bộ mặt vùng đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
 
Năm 2015, thực hiện Chương trình 135, Trà Vinh được Trung ương phân bổ nguồn vốn hơn 46,8 tỷ đồng, đến nay tỉnh giải ngân cho các địa phương xây dựng mới và duy tu 71 công trình hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào Khmer khó khăn, phục sản xuất, sinh hoạt đời sống của bà con Khmer. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, toàn tỉnh Trà Vinh có 11.177 hộ và 603 lao động trong diện được hưởng lợi, tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 2010 hộ, chuộc đất sản xuất cho 468 hộ.

Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiều chương trình lồng ghép về giáo dục, y tế, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Chất lượng giáo dục và đào tạo trong vùng đồng bào Khmer có nhiều tiến bộ. Hàng năm, tỷ lệ học sinh Khmer vào học ở các cấp ngày càng tăng. Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có hơn 58.390 học sinh dân tộc Khmer theo học các bậc học phổ thông, chiếm 31,40% so với học sinh chung của tỉnh. Các trường ở vùng có đông đồng bào đều được tổ chức dạy song ngữ. Các trường Phổ thông dân tộc nội trú từ tỉnh đến huyện được bổ sung trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy và học.

Chương trình văn nghệ mừng Họp mặt Sêne  Đôlta. Ảnh Phúc Sơn – TTXVN

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phấn khởi trước các chủ trương, chính sách của Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chức sắc tôn giáo bày tỏ sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Khmer trong tỉnh giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Khmer Trà Vinh nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống mọi mặt cho gia đình; góp sức xây dựng cho vùng đồng bào Khmer cũng như tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp.
 
Dịp này, tỉnh Trà Vinh đã dành nguồn ngân sách hơn 400 triệu đồng tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer, các chùa Khmer, hộ đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn trong tỉnh được đón lễ Sêne Đôlta vui tươi, đầm ấm./. 

Đề xuất