Trà Vinh hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Ngày 27/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết Dự án sinh kế Trà Vinh. Đây là dự án do Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR- tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ) tài trợ tỉnh thực hiện từ tháng 4/2022-3/2023 với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng.

Tra Vinh ho tro sinh ke cho ho ngheo hinh anh 1Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông cho biết, mục tiêu của dự án là góp phần tăng thu nhập, hướng đến kinh tế bền vững cho nhóm hộ gia đình dễ bị tổn thương thuộc huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), giúp những hộ này phát triển mô hình sinh kế bền vững, góp phần cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Cụ thể, 70 gia đình ở huyện Duyên Hải là hộ nghèo, dân tộc Khmer hoặc phụ nữ yếu thế được hỗ trợ mỗi hộ 1 con bò cái và 50 kg cỏ và 25 kg phân bón trồng cỏ, chi phí 1,37 triệu đồng làm chuồng trại; đồng thời được tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản.

Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ sinh kế về trồng trọt cho 5 gia đình thực hiện mô hình trồng rau, màu trong nhà lưới tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. Cùng với đó, các gia đình này còn được hỗ trợ kỹ năng quản lý tài chính và kết nối thị trường nhằm duy trì kinh tế bền vững.

Qua 1 năm thực hiện, dự án đã chứng minh đươc hiệu quả, kết quả bước đầu tạo sự lan tỏa rất lớn trong nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, nhận thức về quản lý tài chính nông hộ, kết nối thị trường, tăng thu nhập thông qua các mô hình sinh kế. Từ đó giúp người nghèo từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững.

Bà Thạch Thị An, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải chia sẻ, bà rất biết ơn nhà tài trợ đã tạo điều kiện để gia đình có thêm sinh kế cải thiện đời sống. Đây là nguồn động viên rất lớn, là động lực để gia đình bà tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông cho biết thêm, trước đó, từ tháng 4/2021 đến 31/3/2022, Tổ chức SPIR tài trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh thực hiện Dự án sinh kế Trà Vinh và Dự án Hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn mặn với tổng kinh phí gần 5,6 tỷ đồng. Tại huyện Trà Cú, 80 hộ dân nghèo đã được hỗ trợ bò cái sinh sản và chi phí chăn nuôi để cải thiện sinh kế.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Trà Vinh thực hiện chính sách hỗ trợ xóa mù chữ

Từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nguồn ngân sách tỉnh đối ứng, Trà Vinh sẽ chi hỗ trợ cho học viên theo học lớp xóa mù chữ; các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ; cơ quan quản lý giáo dục, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xóa mù chữ. Chính sách này vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) quyết nghị tại kỳ họp thứ 8.


Đổi thay trên những vùng quê nông thôn mới ở Trà Vinh

Sau 12 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nhiều cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, Trà Vinh đã đạt nhiều thành quả lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã nông thôn mới nâng cao; 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Đề xuất