Trà Vinh hỗ trợ gần 6.000 hộ nghèo và cận nghèo sử dụng điện an toàn

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hỗ trợ hơn 1.700 hộ tại 12 xã thuộc 4 huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Kè và Duyên Hải. Giai đoạn 2 hỗ trợ gần 4.200 hộ tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Đến nay, các đơn vị bán điện đã thi công khắc phục tình trạng sử dụng điện nối đuôi cho hơn 680 hộ; dự kiến dự án hoàn thành vào Quý I/2017. 

Ảnh minh họa
 
Các hộ nghèo và cận nghèo thuộc dự án được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp công tơ chính để sử dụng điện an toàn, như điện kế, dây dẫn điện, sứ cách điện, nhân công lắp đặt… 

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có hơn 264.000 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 98,53%; trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện theo phương thức nối đuôi không an toàn, nhất là ở vùng nông thôn còn khá cao. Chỉ tính riêng các hộ do Công ty Điện lực Trà Vinh bán điện có hơn 11.000 hộ sử dụng điện nối đuôi. Đa phần các hộ sử dụng điện theo phương thức nối đuôi là do hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc nhà ở xa khu dân cư. 

Ngoài việc sử dụng điện với giá cao hơn giá quy định, điều đáng lo ngại là việc đấu nối đuôi này rất nguy hiểm vì không theo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện. Qua khảo sát các hộ sử dụng điện đấu nối đuôi không an toàn gồm các trường hợp như dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ không phù hợp với thiết bị sử dụng; dây dẫn điện quá hạn sử dụng; dây dẫn có nhiều mối nối, không bọc cách điện; dây dẫn không mắc sứ cách điện… 

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị bán điện trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hộ dân không phát sinh hộ sử dụng điện nối đuôi không an toàn, đồng thời triển khai các dự án đầu tư, cải tạo lưới điện. 

Công ty Điện lực Trà Vinh cũng đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ 711 hộ lắp công tơ chính sử dụng điện an toàn; Công ty cổ phần Phát triển điện nông thôn dành 5,8 tỷ đồng hỗ trợ gần 3.000 hộ khắc phục sử dụng điện nối đuôi./. 


Đề xuất