Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp


Dừa sáp giống - loại cây trồng có giá trị kinh tế cao của Trà Vinh

Ngày càng có nhiều mô hình sản xuất mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer đạt mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, không chỉ góp phần xóa nghèo mà còn giúp nhiều nông dân làm giàu. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, trong giai đoạn 2011 - 2013, Trà Vinh đã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng trên 50 mô hình sản xuất, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển giao cho nông dân. Hàng loạt các mô hình như: sản xuất giống cây, con chất lượng cao; trồng cây đặc sản theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản; xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản... đã tạo sức bật mới cho ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh.
Hiện Trà Vinh đã được xếp vào các tỉnh đạt sản lượng trên một triệu tấn lúa/năm. Các sản phẩm như: dừa sáp, măng cụt, quít đường, thanh long ruột đỏ, cam sành, tôm khô Vĩnh Kim... trở thành những đặc sản nổi tiếng, thương hiệu được công nhận không chỉ trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tạo ra chuỗi giá trị kinh tế, giúp đồng bào yên tâm đầu tư sản xuất, giúp người nghèo có cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Qua đó, cũng góp phần giúp Trà Vinh thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm Trà Vinh giảm được 3% tỷ lệ hộ nghèo (trên 1.500 hộ), trong đó tỷ lệ này ở vùng đồng bào dân tộc Khmer là 4 %/năm.

Mùa thu hoạch chôm chôm ở Trà Vinh
Trồng rau sạch giúp nông dân Trà Vinh có đầu mối tiêu thụ ổn định và thu nhập cao
Nuôi bò lai - sind giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh thoát nghèo
Nuôi tôm sú công nghiệp ứng dụng các chế phẩm sinh học hạn chế được dịch bệnh, cho năng suất cao
Cam sành - đặc sản của Trà Vinh được tiêu thụ mạnh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước
Cán bộ nông nghiệp trao đổi trực tiếp với nông dân về kỹ thuật thâm canh lúa lai
Mô hình trồng đậu phộng trên đất giồng cát gò cao có sử dụng màng phủ nông nghiệp ở huyện Cầu ngang cho thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/ha

 


Đề xuất