Trà Vinh đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Trà Vinh vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020.Ảnh : tuyengiao.vn

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh đầu tư hơn 349 tỉ đồng xây dựng hơn 248 km đường và 5 cây cầu có tổng chiều dài 120 m. Giai đoạn sau năm 2020, tỉnh đầu tư hơn 3.267 tỉ đồng xây dựng hơn 1.671 km đường và xây dựng mới 305 cây cầu với tổng chiều dài gần 7.000 m. Các tuyến đường giao thông nông thôn này gồm đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn bản, ấp; đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng.

Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2020 có 90% số xã trên địa bàn tỉnh (76/85 xã) đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 51% số xã trên địa bàn tỉnh và thêm 3 huyện Cầu Kè, Càng Long, Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, 100% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Trà Vinh hiện có 67/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông; trong đó, 42 xã và huyện Tiểu Cần được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới,  thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thanh Hòa

Đề xuất