Trà Vinh đặt mục tiêu tối thiểu có thêm 20 sản phẩm OCOP 3 sao

Năm 2021, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển kinh tế nông thôn. Do đó, tỉnh đặt mục tiêu có thêm tối thiểu 20 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao trở lên trong năm nay.

Tra Vinh dat muc tieu toi thieu co them 20 san pham OCOP 3 sao hinh anh 1Sản phẩm Gạo Hạt Ngọc Rồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, huyện Trà Cú được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 04 sao OCOP. Ảnh: mard.gov.vn

Vì vậy, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chương trình này; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ trực tiếp quản lý, theo dõi, thực hiện chương trình từ tỉnh đến cơ sở.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP trên các phương tiện truyền thông đại chúng; hỗ trợ các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia giới thiệu, phân phối sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các điểm bán sản phẩm OCOP, cửa hàng bán sản phẩm nông nghiệp và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường giới thiệu sản phẩm tại các hội chơ sản phẩm OCOP do trung ương và các tỉnh tổ chức.

Các đơn vị tham mưu UBND bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP như hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, cửa hàng, nhà xưởng; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; phát triển liên kết chuỗi, vùng nguyên liệu; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng điểm trưng bày sản phẩm OCOP.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 56 sản phẩm OCOP của 39 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đạt hạng 3 sao và 4 sao; trong đó, 26 sản phẩm được công nhận năm 2020 và 30 sản phẩm được công nhận 2019. Hiện nay, tỉnh có 1 sản phẩm đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là sản phẩm OCOP hạng 5 sao.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Kết nối sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng ở Kon Tum

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, đến cuối tháng 5/2021, toàn tỉnh có 88 sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt chuẩn 3 sao trở lên; trong đó, có một sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tuy nhiên, việc tiếp cận với thị trường, đưa các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng cũng như việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn còn nhiều khó khăn.


Sẽ có 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao

Ngày 26/5, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia (Hội đồng OCOP cấp Quốc gia). Theo đó, 20 sản phẩm sẽ được Hội đồng trình cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao.


OCOP – Động lực phát triển kinh tế nông thôn Yên Bái

Để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác tiềm năng địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh bước đầu khẳng định được thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào dân tộc, góp phần tăng nguồn lực kinh tế địa phương.Đề xuất